WŁADZE

ZARZĄD związku:

PREZES Mirosław Władysław Dzienis

WICE PREZES Józef Lech Szargiej

WICE PREZES Bogusław Wojciech Pilcicki

Członek zarządu Bogusław Rogalweski

Członek zarządu Jacek Sieńczuk

Sekretarz Adam Kamiński

Skarbnik Piotr Kędzio