WŁADZE

ZARZĄD związku:

Prezes Andrzej Sadowski

Wiceprezes Jan Jankowski

Wiceprezes Józef Lech Szargiej

Skarbnik Jacek Sieńczuk

Sekretarz Maciej Bukiert

Członek zarządu Julia Sadowska

Członek zarządu  Mirosław Władysław Dzienis