MEMORIAŁ

1.      CEL ZAWODÓW

 • uczczenie pamięci wieloletniego działacza sportowego w dyscyplinie łucznictwo prezesa PZŁucz. Zdzisława Kozłowskiego;
 • ocena poziomu sportowego zawodników różnych kategorii wiekowych;
 • popularyzacja łucznictwa;
 • uzyskanie norm wynikowych na klasy sportowe.

2.      ORGANIZATORZY

 • UKS PUSZCZA SUPRAŚL
 • PODLASKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŁUCZNICZY

3.         TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

29-30.08.2020 – Stadion Miejski w Supraślu, ul. Konarskiego 2.

4.      UCZESTNICTWO

 • łuki klasyczne; seniorki, seniorzy, juniorki, juniorzy, juniorzy młodsi, juniorki młodsze,
 • łuki bloczkowe: kobiety, mężczyźni,
 • wszyscy startujący zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne orzeczenia  sportowo-lekarskie oraz ważne licencje PZłucz.

 5.     KONKURENCJE

 • łuki klasyczne  seniorki, seniorzy – 4 x 70m;
 • łuki klasyczne juniorki, juniorzy – 4 x 70m;
 • łuki klasyczne junior młodszy, juniorka młodsza – 2 x 60m;
 • łuki bloczkowe kobiety i mężczyźni – 4 x 50m.

Strzelania we wszystkich kategoriach będą w seriach 6 strzał, czas serii 4 minuty.

6.      ZAKWATEROWANIE

Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji miejsc noclegowych. Zawodnicy proszeni są o rezerwowanie miejsc we własnym zakresie.

Rekomendowane miejsca noclegowe:

 • Hotel Supraśl ul. Białostocka 19 tel. 857172000, odległość 400m od stadionu.
 • Pensjonat Zajma Supraśl, ul. Cieliczańska 2, tel. 736861955, odległość 250m od stadionu.
 • Incognito Supraśl ul.11 Listopada, tel. 601669438, odległość 500m od stadionu.
 • Dom Pielgrzyma Supraśl ul Klasztorna 1 tel. 857108288, odległość 150 m od stadionu.
 • Hotel Borowinowy Zdrój Supraśl ul Zielona 3 tel. 660509590, odległość 600 m od stadionu.
 • Hotel Knieja Supraśl ul. Al. Niepodległości 6 tel. 857108394,odległość 1000 m od stadionu.

7.      ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia proszę przesłać na adres e-mail:

 • lucznictwopodlaskie@gmail.com w terminie do 23.08.2020r.

Kontakt do organizatorów:

 • Mirosław Dzienis tel. 609180185
 • Jacek Sieńczuk    tel. 502420374

8.      NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

We wszystkich kategoriach:

 • miejsca I – III puchary,
 • miejsca I – VI dyplomy.

9.      OPŁATY STARTOWE

 • 80 zł od każdego zawodnika, dla juniorów młodszych 50 zł.     
 • Zawodnik niezrzeszony opłata wynosi 100 zł;
 • opłata startowa płatna w biurze zawodów przed rozpoczęciem zawodów.

10.    PROGRAM ZAWODÓW:

29.08.2020 sobota

9:00  otwarte tory                    łuki klasyczne 60 m,  junior młodszy, juniorki młodsze

9:30  strzelania konkursowe      łuki klasyczne 2×60 m, junior młodszy, juniorki młodsze

 13:30   ceremonia otwarcia zawodów, wręczenie pucharów i dyplomów w kat. junior młodzszy

14:15 otwarte tory                            łuki klasyczne 70m, seniorzy, seniorki, junior, juniorki

                                   łuki bloczkowe 50m, kobiety i mężczyźni

14:45      strzelania konkursowe     łuki klasyczne 2x70m seniorzy seniorki,junior, juniorki

                                                łuki bloczkowe 2x50m kobiety i mężczyźni

19:30 Zapraszamy wszystkich na ognisko z własnym koszyczkiem, zapewniamy zabawę i śpiew przy gitarze, więcej informacji w trakcie zawodów.

30.08.2020 niedziela

8:00  otwarte tory                    łuki klasyczne 70m, seniorki, seniorzy, juniorki, juniorzy

                                               łuki bloczkowe 50m, kobiety i mężczyźni

8:35  strzelania konkursowe      łuki klasyczne 2x70m, seniorki, seniorzy, juniorki, juniorzy

                                         łuki bloczkowe 2x50m, kobiety i mężczyźni

12:00         ceremonia zakończenia zawodów, wręczenie pucharów, dyplomów w    kategoriach: łuki klasyczne seniorki, seniorzy, juniorka junior, łuki bloczkowe kobiety i mężczyźni.

11.       INNE POSTANOWIENIA

 • w czasie zawodów obowiązuje aktualny regulamin PZŁucz;
 • zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem przepisów obowiązujących przy organizacji imprez w warunkach istniejącej pandemii w kraju;
 • zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w miejscu rozgrywania zawodów;
 • prawo interpretacji niniejszego komunikatu przysługuje organizatorom;
 • w zależności od liczby zawodników, program zawodów może ulec zmianie.